TiaSang
Chủ nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021

Chuyên đề CẢI CÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Danh sách chuyên đề

CẢI CÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức cản trở sự phát triển bền vững, đó là sự cạn kiệt các nguồn lực, bất bình đẳng gia tăng, chất lượng quản trị công hạn chế... Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp cấp bách cụ thể.

Bài viết cùng chuyên đề

Khai thác nguồn lực xã hội để phát triển hài hòa

Trong 20 năm qua, kinh tế Việt Nam phát triển tốt vì đã dịch chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa bị chi phối bởi khu vực kinh tế nhà nước sang kinh tế thị trường thông qua quá trình tự do hóa kinh ...

02/08/2017 10:35 - Nguyễn Đức Thành

Tư duy lại sự phát triển của Việt Nam

Điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là đứng yên trong khi cả thế giới đang chuyển động, đó là chia sẻ từ một số đồng chí cán bộ quản lý cấp cao khi trao đổi với tôi. Chúng ta không thể đứng yên ...

26/06/2017 08:30 - Phạm Chi Lan