TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Chuyên đề CHUYỂN GIỚI Danh sách chuyên đề

CHUYỂN GIỚI

Chuyên đề này phân tích những khó khăn mà người chuyển giới gặp phải khi xã hội Việt Nam vẫn chưa chấp nhận sự đa dạng bản dạng giới, những tranh luận về pháp lý trong công nhận người chuyển giới và những vấn đề tương tự ở nước Anh.

Bài viết cùng chuyên đề

Phải qua phẫu thuật mới được công nhận là người chuyển giới ?

Chuyển đổi giới tính là một vấn đề pháp lý mới và phức tạp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và một trong những nội dung có khả năng sẽ gây tranh cãi nhiều nhất trong quá trình xây dựng Luật CĐGT là ...

05/08/2016 08:48 - Nguyễn Thùy Dương

Chúng ta thích trắng/đen nhưng thực tế rất nhiều vùng xám

Tại sao Mỹ vẫn có những mặt rất bảo thủ trong việc thừa nhận người chuyển giới ?

05/08/2016 08:46 - Hảo Linh

Cần chấp nhận sự đa dạng

Hiện nay hệ thống pháp lý ở Việt Nam đã có những thay đổi căn bản để bảo vệ quyền của người chuyển giới, nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho nhiều nỗ lực tiếp theo nhằm không chỉ công nhận những ...

04/08/2016 08:36 - Nguyễn Thu Quỳnh