TiaSang
Chủ nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020

Chuyên đề DI SẢN ĐÔ THỊ Danh sách chuyên đề

DI SẢN ĐÔ THỊ

Nhiều di sản đô thị đang có nguy cơ biến mất trước sức ép hiện đại hóa. Các chuyên gia chỉ ra những khó khăn trong bảo tồn, từ đó đề xuất cách tiếp cận liên ngành trong quy hoạch, các xu hướng ứng dụng công nghệ nhằm dung hòa bảo tồn và phát triển.

Bài viết cùng chuyên đề

Bảo tồn di sản văn hóa đô thị từ tiếp cận liên ngành

Bảo tồn di sản đô thị về bản chất là xác lập phương thức dung hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Việc phối hợp liên ngành trong bảo tồn là cần thiết để duy trì cấu trúc vật chất của di sản ở ...

05/08/2017 10:35 - Nguyễn Thị Hậu

Bảo tồn và chế tạo di sản đô thị

Ở một góc độ, quá trình đô thị hóa đã làm mất nhiều dấu vết của các công trình lịch sử xa xưa, nhưng ở một góc độ khác, đô thị hóa cũng là một sản phẩm của quá trình tích lũy thặng dư trong lịch sử.

05/08/2017 08:30 - Nguyễn Trương Quý

Số hóa dữ liệu di sản: Thiếu "bà đỡ"

Những nền tảng công nghệ như xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu 3D có thể giúp số hoá, lưu trữ, tái hiện một cách chân thực hình ảnh các di sản và có ý nghĩa rất lớn trong công tác bảo tồn, phục dựng và ...

04/08/2017 10:41 - Bảo Như