TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Chuyên đề LÀNG NGHỀ Danh sách chuyên đề

LÀNG NGHỀ

Các bài viết về làng nghề sẽ thảo luận về thực trạng phát triển của các làng nghề ở Hà Nội hiện nay và những khó khăn trong gìn giữ nghề truyền thống ở các nước châu Á khác.

Bài viết cùng chuyên đề

Nan giải trong gìn giữ nghề truyền thống

Sẽ thật nan giải khi cố gắng khôi phục, phát triển những nghề truyền thống đang dần tàn lụi trong bối cảnh xã hội hiện đại hóa không ngừng.

10/10/2016 13:33 - Bảo Như

Tái cấu trúc làng nghề Hà Nội: "Vẽ" trên giấy thì dễ!

Thực trạng các làng nghề ở Hà Nội hiện nay cho thấy, các chính sách hỗ trợ phát triển kiểu “bao cấp” sẽ không khả thi.

10/10/2016 08:19 - Thu Quỳnh - Hương Lan