TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Chuyên đề LIÊN KẾT BỀN VỮNG GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP Danh sách chuyên đề

LIÊN KẾT BỀN VỮNG GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chuyên đề nhằm đưa ra một số gợi ý của các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp về việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể liên kết hiệu quả với nông dân và một số mô hình đang được triển khai tương đối thành công hiện nay.

Bài viết cùng chuyên đề

Chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ tri thức cùng nông dân: Kinh nghiệm từ RDSC

Những giải pháp kỹ thuật được chính người dân trong cộng đồng lựa chọn thường là các kỹ thuật hay công nghệ phù hợp nhất với hoàn cảnh và năng lực của họ. Các kỹ thuật nếu mới lạ với phần lớn người ...

02/12/2016 15:14 - Đặng Ngọc Quang

Cư dân nông thôn: Chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới

Nhà nước cần giúp dân tổ chức lại cộng đồng thôn bản, hỗ trợ họ bầu ra người đại diện, phân cấp, trao cho họ những quyền căn bản về lập kế hoạch phát triển, để dân tự quyết định sử dụng hỗ trợ nhà ...

02/12/2016 15:11 - Đặng Kim Sơn

Liên kết “bốn nhà” để thực hiện giấc mơ “Dược sơn”

Năm 1998, khi Traphaco khởi động dự án vùng trồng dược liệu tại Sapa, cả thị trấn miền núi chỉ còn lại vài cây Actiso cuối cùng. 18 năm sau, Actiso đã phủ xanh các xã Sa Pả, Tả Phìn…, trở thành cây ...

24/11/2016 09:21 - Hương Lan