TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Chuyên đề PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM Danh sách chuyên đề

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM

Việt Nam rất nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo nhưng cần cơ chế chính sách hợp lý của Nhà nước để phát triển lĩnh vực này

Bài viết cùng chuyên đề

Năng lượng trong biến đổi khí hậu: Giải pháp cho Việt Nam ?

Cho đến nay, ngay cả những quốc gia tiên tiến về KH&CN vẫn chưa có giải pháp nào coi là hoàn hảo về một nguồn năng lượng xanh không phát thải carbon.

30/11/2021 07:30 -

Năng lượng Việt Nam nhìn từ EOR19

Trong bài toán đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của Việt Nam, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?

18/12/2019 07:08 - Tô Vân

Cơ cấu năng lượng: Nhiệt điện than hay điện mặt trời?

Tính hai mặt của bất kỳ loại hình năng lượng nào, dù là nhiệt điện than hay điện Mặt trời, cho thấy vai trò quan trọng của KH&CN trong giảm thiểu rủi ro đầu tư và ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực ...

29/06/2019 08:00 - Thanh Nhàn