TiaSang
Chủ nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021

Chuyên đề QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Danh sách chuyên đề

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Chuyên đề phân tích và đưa ra những bằng chứng, căn cứ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng nhất về những nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX từ tổ chức, xác lập thống nhất lãnh thổ và hành chính ở Việt Nam, cho đến đào tạo đội ngũ trí thức tinh hoa hay "thi

Bài viết cùng chuyên đề

Thế hệ trí thức thời đại Minh Mệnh

Mỗi thời đại tạo ra thế hệ trí thức của riêng mình. Tầm nhìn, phẩm chất và vai trò của họ được đo bằng đóng góp cho sự phát triển của xã hội và các giá trị nhân văn.

18/03/2018 08:32 - Vũ Đức Liêm

Phe phái và cạnh tranh quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ XIX

Mâu thuẫn bè phái không phải là đặc sản riêng có của triều Nguyễn, tuy nhiên ảnh hưởng của nó ở đầu thế kỷ XIX là cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa sự thống nhất và ổn định của nền chính trị vương triều. ...

01/02/2018 09:20 - Vũ Đức Liêm

Các dự án nhà nước “thiết kế” vùng hạ lưu Mekong

Bởi Hạ lưu Mekong có địa hình đa dạng, chia cắt bởi rừng rậm, đầm lầy, sông ngòi, đất ngập úng nhiễm mặn… vì thế cần nhiều nhân lực để xây dựng hệ thống thủy lợi, thông tin liên lạc, khu định cư, xác ...

03/12/2017 06:07 - Vũ Đức Liêm