TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Chuyên đề TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG Danh sách chuyên đề

TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Chuyên đề về dịch vụ hỗ trợ tâm lý học đường phân tích vì sao dịch vụ này chưa hiệu quả, cần thiết phải chuẩn hóa dịch vụ tư vấn tâm lý học đường và bài học kinh nghiệm từ nước Anh.

Bài viết cùng chuyên đề

Vai trò bắt buộc của chính phủ

Khủng hoảng tâm lý là một trong những bệnh phổ biến nhất ở Anh và mặc dù càng ngày có nhiều tổ chức dân sự của Anh tham gia vào việc tư vấn tâm lý học đường nhưng vẫn cần một chiến lược xuyên suốt, ...

04/10/2016 14:39 - Hảo Linh

Cần chuẩn hóa dịch vụ hỗ trợ tâm lý học đường

"Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ tâm lý học đường nhưng ở Việt Nam, công tác này vẫn bị xem nhẹ do chưa được nhìn nhận thấu đáo", PGS.TS Đặng Hoàng ...

21/09/2016 09:30 -

Vì sao chưa hiệu quả?

Nhằm giải quyết tình trạng ngày càng có nhiều học sinh bị khủng hoảng tâm lý ở mức độ nghiêm trọng, ngành giáo dục đã thí điểm triển khai dịch vụ hỗ trợ tâm lý học đường tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. ...

20/09/2016 11:20 - Nguyễn Thu Quỳnh