TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Chuyên đề TIẾNG NÓI NGƯỜI TRÍ THỨC TRONG THỜI ĐẠI MỚI Danh sách chuyên đề

TIẾNG NÓI NGƯỜI TRÍ THỨC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Chuyên đề về giới trí thức chia sẻ những quan điểm về vai trò của người trí thức và những điều kiện cần thiết để họ phát huy được vai trò của mình trong thời đại mới.

Bài viết cùng chuyên đề

Tôi xuất gia gieo duyên (hay: Về vai trò của giới tinh hoa và về sự cống hiến cho xã hội)

Tạp chí Tia Sáng số Xuân năm nay có chủ đề “vai trò của giới tinh hoa trong thời kỳ đổi mới”. Trong thư mời viết bài, ban biên tập đề dẫn rằng “chủ đề này được đặt ra trong bối cảnh thế giới vừa diễn ...

05/02/2017 10:00 - Phan Việt

Tiếng nói trí thức 30 năm trước

Nhìn lại những thành tựu nổi bật của sự nghiệp Đổi mới đất nước trong 30 năm qua, có lẽ không sợ sai khi khẳng định rằng năm 1987 đóng vai trò rất đặc biệt. Năm 1987 chính xác là thời điểm của tiếng ...

03/02/2017 09:40 - Mai Anh Tuấn

Brexit của trí thức ?

Với Brexit và kết quả của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, có vẻ như khả năng ảnh hưởng lên xã hội của cả giới trí thức lẫn giới truyền thông đều đang bị suy giảm. Ít nhất, phe được các giới này ủng hộ đều ...

01/02/2017 10:50 - Nguyễn Sĩ Dũng