TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Chuyên đề TIN SINH HỌC VIỆT NAM Danh sách chuyên đề

TIN SINH HỌC VIỆT NAM

Với sự giao thoa giữa khoa học tính toán và công nghệ sinh học, Tin sinh học (Bioinformatics) là lĩnh vực nghiên cứu chịu nhiều ảnh hưởng của CMCN 4.

Bài viết cùng chuyên đề

Lần đầu tổ chức hội thảo quốc tế về y học cá thể ở Việt Nam

Y học cá thể (personalized medicine), một lĩnh vực “mới” và “nóng” của y học thế giới, sẽ được thảo luận tại hội nghị Y Dược Di truyền 2017 (Genomic Medicine) do Khoa Công nghệ sinh học (trường Đại ...

03/08/2017 15:19 - Thanh Nhàn

Y Dược với phương pháp nghiên cứu mới

Hội nghị Y Dược Di truyền (Genomic Medicine) 2015 diễn ra từ ngày 21 đến 22/7/2015 tại TP. HCM đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận những phương pháp nghiên cứu mới trong lĩnh vực Y ...

03/08/2015 11:22 - Lê Thị Lý

Bệnh án điện tử: Nguồn dữ liệu lớn vô giá của y học

Từ vài năm gần đây, bệnh án điện tử (BAĐT) được đề cập đến như nguồn dữ liệu quý báu, có khả năng dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học. Việc nghiên cứu ...

22/05/2015 15:20 - Hồ Tú Bảo