Skip to content

AI và nền kinh tế trí tuệ chủ nghĩa

Trong cuộc đua nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ngành dự đoán sẽ tạo ra hơn 10% sản lượng kinh tế thế giới hàng năm kể từ 2030, thì Việt Nam có những cơ hội nào? Nền kinh tế trí tuệ chủ nghĩa sẽ tác động như thế nào tới kinh tế, xã hội và con người?