Skip to content

“Bên lề” giải Nobel

Những câu chuyện thú vị về giải Nobel năm 2016 và chia sẻ của các nhà khoa học được giải thưởng này.