TiaSang
Thứ 5, Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Chuyên đề CÔNG BỐ QUỐC TẾ CÁC NGÀNH KHXH&NV Danh sách chuyên đề

CÔNG BỐ QUỐC TẾ CÁC NGÀNH KHXH&NV

Chúng ta yêu cầu công bố quốc tế trong KHXH&NV nhưng chưa có một chiến lược bài bản.

Bài viết cùng chuyên đề

KHXH cần được thách thức bởi tranh luận

Trong khi KHXH phải trả lời rất nhiều những câu hỏi nhằm mô tả và giải nghĩa thế giới ta đang sống, đem lại những dự đoán xã hội, bắt nhịp được với các xu hướng nghiên cứu của thế giới, thì KHXH Việt ...

15/01/2019 08:10 -

Xây dựng một tạp chí KHXH&NV trong nước đạt chuẩn quốc tế

Xu hướng quốc tế hóa trong KHXH&NV đã được thảo luận nhiều năm, chủ yếu bàn ở “chiều xuất” - phương thức thúc đẩy công bố ở các tạp chí quốc tế, mà chưa bàn tới “chiều nhập” – xây dựng tạp chí ...

09/05/2018 07:00 - Thu Quỳnh