Đổi mới tiêu chuẩn GS, PGS

Ý kiến từ các nhà khoa học nhằm góp ý cho dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và cải cách tiêu chuẩn thành viên các Hội đồng chức danh.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]