Đơn vị nghiên cứu trong trường đại học

Một số đơn vị nghiên cứu thuộc ĐHQGHN đã chủ động xây dựng lực lượng nghiên cứu và xác định hướng đi đúng đắn nhằm đạt mục tiêu trở thành đơn vị nghiên cứu ở tầm quốc tế.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]