TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Chuyên đề GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU Danh sách chuyên đề

GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU

Bắt đầu từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được Bộ KH&CN trao tặng cho các nhà khoa học Việt Nam có những công trình xuất sắc ở tầm quốc tế.

Bài viết cùng chuyên đề

Chuyên tâm và luôn bám nghề

TS Nguyễn Bá Ân là người đã cùng một giáo sư Hàn Quốc đề xuất giao thức mới - Đồng viễn tạo trạng thái lượng tử - với ưu điểm bảo đảm bảo mật thông tin hơn  các giao thức Viễn tạo trạng thái ...

16/05/2014 09:14 -