TiaSang
Thứ 3, Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Chuyên đề GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU Danh sách chuyên đề

GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU

Bắt đầu từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được Bộ KH&CN trao tặng cho các nhà khoa học Việt Nam có những công trình xuất sắc ở tầm quốc tế.

Bài viết cùng chuyên đề

Niềm vinh dự và khích lệ đối với các nhà khoa học trẻ*

Việc trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho các nhà khoa học trẻ của Bộ Khoa học và Công nghệ không chỉ là niềm vinh dự và khích lệ cá nhân tôi, mà còn khích lệ các bạn đồng nghiệp cũng như các ...

17/05/2015 09:08 -

Cần chuyển hướng tới một đích đến cao hơn*

Với vinh dự được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu, tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ đối với việc nghiên cứu và công bố kết quả khoa học cơ bản ở Việt Nam.

17/05/2015 09:08 -

Giải thưởng Tạ Quang Bửu: Cần động viên mọi lĩnh vực nghiên cứu

Chúng ta có tới tám lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhưng giải thưởng Tạ Quang Bửu chỉ được trao cho rất ít tác giả.

13/08/2014 16:27 -