TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 5 năm 2020

Chuyên đề GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU Danh sách chuyên đề

GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU

Bắt đầu từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được Bộ KH&CN trao tặng cho các nhà khoa học Việt Nam có những công trình xuất sắc ở tầm quốc tế.

Bài viết cùng chuyên đề

Cần chuyển hướng tới một đích đến cao hơn*

Với vinh dự được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu, tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ đối với việc nghiên cứu và công bố kết quả khoa học cơ bản ở Việt Nam.

17/05/2015 09:08 -

Giải thưởng Tạ Quang Bửu: Cần động viên mọi lĩnh vực nghiên cứu

Chúng ta có tới tám lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhưng giải thưởng Tạ Quang Bửu chỉ được trao cho rất ít tác giả.

13/08/2014 16:27 -

Cần mở rộng Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho tập thể

Trả lời phỏng vấn của Tia Sáng, GS Ngô Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu, cho rằng, Giải thưởng là một bước đi kịp thời nhằm khuyến khích việc nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ ...

17/05/2014 21:23 -