Hộ khẩu

Chuyên đề này phân tích những bất cập của chính sách hộ khẩu hiện nay, sự thiếu công bằng của chính sách di cư nông thôn – đô thị và bức tranh cải cách hộ khẩu ở Trung Quốc.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]