Mô hình đồng hướng dẫn

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng việc áp dụng mô hình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì vấn đề cơ chế, thủ tục.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]