Phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam

Từ điểm xuất phát ban đầu là khôi phục và vận hành lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, ngành NLNT Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ R&D và đưa các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào đời sống KT-XH.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]