TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020

Chuyên đề QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Danh sách chuyên đề

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Chuyên đề phân tích và đưa ra những bằng chứng, căn cứ đầy đủ, chi tiết, rõ ràng nhất về những nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX từ tổ chức, xác lập thống nhất lãnh thổ và hành chính ở Việt Nam, cho đến đào tạo đội ngũ trí thức tinh hoa hay "thi

Bài viết cùng chuyên đề

Hà Tiên và sự hình thành nước Việt Nam hiện đại

Hà Tiên ngày nay là thị xã vùng biên nhỏ nhắn, bình yên, thơ mộng nép mình bên bờ vịnh Thailand. Hà Tiên của hai trăm năm trước là một trong những trung tâm kinh tế sôi động nhất ở Đông Nam Á, nơi ...

29/09/2017 08:00 - Vũ Đức Liêm

Sự hình thành đường biên giới Việt Nam – Campuchia thời Nguyễn

Bài viết này phản bác lại luận điểm rằng đường biên giới Việt Nam-Campuchia là sáng tạo của người Pháp. Trái lại, nó là sản phẩm của các nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX trong việc hoạch định ...

15/09/2017 14:19 - Vũ Đức Liêm