TiaSang
Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Chuyên đề QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI Danh sách chuyên đề

QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

Việc dự báo và ứng phó trước những hiện tượng như hạn hán, lụt lội, mưa bão... cần một cách tiếp cận mới với sự tham gia của nhà nước, nhà khoa học và ngươi dân.

Bài viết cùng chuyên đề

Sụt lún ở ĐBSCL: Chọn nước ngầm hay đất ?

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thể trở thành một phiên bản châu Á của Hà Lan – vùng đất thấp hơn mực nước biển, nếu không có các biện pháp hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm quá mức.

27/09/2018 08:00 - Minh Thuận

Thách thức những quan niệm về thiên tai và thảm họa

LTS: Việt Nam là vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và năm nào cũng có những thảm họa diễn ra, gây tổn thất nặng nề hàng nghìn tỉ đồng. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn bị động trước những ...

09/07/2018 10:17 - Jason von Meding

Trách nhiệm không chỉ ở thủy điện Hố Hô

Vấn đề chính nằm ở công tác quản lý rủi ro lũ lụt của chúng ta chưa tốt

01/11/2016 08:56 - Lưu Thị Diệu Chinh - Jason Von Meding*