Skip to content

Tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp

Đồng Tháp là tỉnh đi đầu trong việc tái cơ cấu nông nghiệp dưới sự dẫn dắt của “tổng công trình sư” Lê Minh Hoan – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp.