“Chảy máu chất xám” – Chuyện bình thường của kinh tế thị trường

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay đặc biệt là toàn cầu hóa về kinh tế khi nguồn vốn và lao động được luôn chuyển ngày một dễ dàng và tự do hơn, thì sự luôn chuyển này không chỉ bị giới hạn trong phạm vi của một quốc gia mà còn vươn ra phạm vi khu vực và thế giới. Và thuật ngữ “chảy máu chất xám” (Brain-drain) đang dần được thay thế bởi thuật ngữ “Luân chuyển chất xám” (Brain-circulation).

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]