Chuyện trò về ý nghĩa của sự sống

I.
Anh La hỏi chuyện “Cụ Hinh à, thế nào là ý nghĩa của sự sống nói chung?“

– “Câu hỏi như thế, có lẽ hơi to quá, Anh La ạ.”

– “Sao lại to quá?”

– “Như thế, khác gì mình đánh đố chú nhện đang chăng tơ kia phải trả lời về ý nghĩa của sự sống.”

II.

– “Thu nhỏ lại, thế thì ý nghĩa của sự sống của Cụ Hinh là gì ạ?“

– “Câu hỏi như thế, có lẽ nó vẫn còn lớn quá, Anh La à.”

– “Sao lại vẫn còn lớn quá ạ?”

– “Như thế khác gì đánh đố Cụ Hinh phải giải trình cho bằng được với Anh La về ý nghĩa của sự sống của bản thân Cụ Hinh.”

– “Vậy… thế nào là vừa ạ?”

– “Ý nghĩa của sự sống của bản thân người đặt ra câu hỏi, như thế chắc là vừa.”

III.

Anh La pha tuần trà mới.

– “Cụ Hinh à, ‘sự sống của con người’ là gì, nếu chưa vội nhìn ‘ý nghĩa của sự sống’?”

– “Sự sống của con người là cái bản thể, là cái tồn tại đầu tiên, trước khi nói gì đến ý nghĩa của sự sống của con người.”

IV.

Anh La hỏi.

– “Cụ Hinh à, cái gì xảy ra, nếu như ai đó mải quá quan tâm đến ý nghĩa của sự sống ở người khác?”

– “Người ấy dễ trở thành nhà độc tài.”

– “Còn nếu như cộng đồng quá đòi hỏi đến ý nghĩa của sự sống ở mỗi cá nhân?”

– “Lúc đó mỗi cá nhân bị dìm trong lẽ thường của tập tục, không vươn được tới tự do.”

V.

“Sự sống của con người là bản thể… Cứ thế đã, Cụ Hinh nhỉ.”

– “Ta nghĩ mới đến thế này, Anh La ạ.

Trước hết,

Cái bản thể ấy, phải được tôn trọng.

Cái bản thể ấy, phải được tự do.

Thế rồi, trên đó, có lẽ ý nghĩa của sự sống của mỗi người sẽ có cơ nảy mầm được.”./.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]