Điều gì quí vị tin là có thật nhưng không thể chứng minh được?

Có rất nhiều lý do để chúng ta tin rằng vũ trụ là vô hạn. Nhưng nếu như vậy thì nó phải chứa một số vô hạn các vùng có cùng kích thước với những vùng vũ trụ mà chúng ta đã quan sát được (với thời gian khoảng 80 tỉ năm ánh sáng).

Bằng phương pháp lượng tử, chúng ta có thể thấy trong vũ trụ, số lượng lịch sử của bất cứ vùng nào trong số các vùng đã xác định, ở một thời gian xác định (kể từ Vụ nổ lớn Big Bang) là hữu hạn. Ở đây tôi không muốn chỉ nói tới lịch sử của văn minh con người mà là toàn bộ những gì đang xảy ra, tính từ mức độ nguyên tử. Những con số lịch sử loại này có thể cực lớn nhưng điểm quan trọng là nó hữu hạn.

Như vậy, chúng ta có một số lượng vô hạn các vùng vũ trụ như vùng vũ trụ của chúng ta đang sống và chỉ có một số lượng hữu hạn các quá trình lịch sử gắn kết với chúng. Nó cho phép bất cứ một lịch sử nào đều có thể diễn ra ở một số lượng vô hạn các vùng vũ trụ. Đặc biệt, có thể sẽ có một số lượng vô hạn các vùng vũ trụ có lịch sử tương đồng như lịch sử của chúng ta. Vấn đề là tính được  xem có bao nhiều nền văn minh tương tự như nhau đang nằm rải rác trong cái vũ trụ giãn nở vô hạn này của chúng ta.

Còn một điều mà tôi tin là sự thật nhưng không thể chứng minh được: trái đất của chúng ta có thể đang ở trong cái phần của vũ trụ không còn giãn nở nữa và sẽ bị tan vỡ một lần nữa trong một lần “há miệng” của vũ trụ. Thời điểm đó sẽ diễn ra sớm nhất vào khoảng 20 tỉ năm nữa và rất có thể còn lâu hơn nữa.

ALEXANDER VILENKIN

Nhà vật lý, Viện Vũ trụ học, Đại học Tufts

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]