MỜI THAM GIA BÁO XUÂN TIA SÁNG MẬU TÝ 2008

Sau hơn 20 năm đổi mới và hội nhập, những thành tựu to lớn đạt được đã tạo ra cho đất nước chúng ta một thế và lực, một thời cơ lớn để bước vào giai đoạn phát triển mới với hiệu quả cao, bền vững hơn, nhằm thực hiện mục tiêu: Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng đã đề ra.

Nhưng làm thế nào để có thể tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững khi mà cũng với những thời cơ lớn, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức,  những vấn nạn, tiêu cực đang tồn tại, hoặc sẽ nảy sinh trên mọi lĩnh vực kinh tế, môi trường, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, khoa học công nghệ… và dường như cho đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu.
Với chủ đề Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, Tia Sáng Xuân Mậu Tý 2008 mong muốn qua những bài viết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, nhà giáo… cùng bạn đọc góp phần trả lời cho câu hỏi trên.
Ngoài chủ đề trên, Tia Sáng Xuân Mậu Tý còn có các chuyên mục quen thuộc với bạn đọc như: Diễn đàn đầu Xuân, Phát triển mới, Nhân vật, Văn hóa nghệ thuật… và  Hương vị Tết …
Ban biên tập Tia Sáng rất mong cộng tác viên và bạn đọc dành cho Tia Sáng những bài viết tốt nhất để Tia Sáng Xuân Mậu Tý 2008 sẽ là một ấn phẩm có nội dung bổ ích, hẫp dẫn, hình thức đẹp.
Bài viết xin gửi về Tòa soạn trước ngày 15 tháng 1 năm 2008 theo địa chỉ:
* [email protected]; [email protected]
* Tạp chí Tia Sáng – 70 Trần Hưng Đạo- Hà Nội
* Fax: 049426376

Tia Sáng

Tác giả