Mời tham gia Diễn đàn: Nghiên cứu KH&CN: Thực trạng và giải pháp

Với chức năng khám phá tự nhiên, xã hội và con người, nghiên cứu khoa học (NCKH) tác động đến phát triển xã hội theo ba con đường 1) văn hoá - giáo dục - dân trí, 2) công nghệ - sản xuất, và 3) quyết định chính sách phát triển.

Trên cả ba con đường này, đến nay NCKH ở nước ta vẫn nằm bên ngoài lề và chưa có mấy đóng góp vào sự phát triển KT-XH của đất nước, nhất là khi chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai, dịch bệnh, tàn phá môi trường, tai nạn giao thông.
Để góp phần tìm ra nguyên nhân của tình trạng trên ở cả nhận thức của giới lãnh đạo về vai trò của NCKH, của nhà khoa học dám nhận ra mình là ai, và mô hình quản lý bất cập hiện nay. Từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy NCKH phát triển. Bắt đầu từ số báo này, Tia Sáng mở Diễn đàn Nghiên cứu KH&CN: Thực trạng và giái pháp.
Rất mong nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.

Tác giả