Phương án A B C

Phòng “Những vấn đề nữ quyền” của Viện Trừu tượng học mở hội thảo. Ông Tình tuy đã vào tuổi về hưu, song vẫn được lưu lại đảm nhiệm chức trưởng phòng này, do chưa tìm ra phương án kế nhiệm. Trong số đại biểu tham dự hội thảo có ông Đô Viện trưởng,  và Anh La mới làm “cố vấn khoa học của phòng”.

Đề tài hội thảo lần này hơi dài, nguyên văn là “Tìm hiểu và ứng dụng bộ ba khái niệm lãnh đạo, quản lý và làm chủ trong lĩnh vực nữ quyền”. Các khán thính giả nam giới đặc biệt đông, ai cũng hy vọng hiểu ra phái yếu, người thì mong để sẽ chế ngự được họ, kẻ thì chỉ cốt học ra cách để phòng thân.

Kế hoạch cho ngày đầu tiên hôm nay sẽ dành cho các tham luận để tìm hiểu bộ ba khái niệm này trong lĩnh vực nữ quyền.

Theo giới thiệu của ông Tình trưởng phòng, thì việc phân biệt ba khái niệm này trong mối liên hệ hữu cơ của nhau là tưởng dễ mà không. Đây là cái tam giác mời gọi tất cả các anh chị em góp sức để nhận thức rõ ràng được chúng. Ông Tình nhận xét rằng ông đã đọc mờ mắt các bản tham luận được gửi đến, nhưng bản thân ông vẫn thấy vấn đề còn rất lung linh. Rất bất ngờ, ông Tình mời Anh La lên phát biểu đầu tiên để “tạo không khí” cho các anh chị em.

Anh La ngẩng cao đầu bước lên diễn đàn, tự nhắc nhở mình nhớ không được đưa lên tay gãi đầu, kẻo mà hỏng việc, lại phụ lòng ông Tình.
– “Thưa các anh chị,

Nghiên cứu thì có thể xuất phát từ các tiền đề giả thiết khác nhau. Ta có thể chấp nhận cái tiền đề này, và sẽ xem xét các hệ quả của nó. Tiền đề là ba khái niệm này không bị lẫn lộn hay quy giản về nhau, nhưng lại ước chế và ràng buộc lẫn nhau.

Ta kí hiệu lãnh đạo là LĐ, quản lý là QL, làm chủ là LC.

LĐ lãnh đạo, vậy thì QL bị lãnh đạo, LC bị lãnh đạo. Tương tự, QL quản lý, vậy LĐ bị quản lý, LC bị quản lý. Cũng vậy ta có LC làm chủ, nên LĐ bị làm chủ, QL bị làm chủ.

Do đó : LĐ bị quản lý, bị làm chủ. QL bị lãnh đạo, bị làm chủ. LC bị lãnh đạo, bị quản lý.
Vì LĐ bị QL, mà QL lại bị LĐ, vậy LĐ bị LĐ. Tương tự QL bị QL, LC bị LC.

Các anh chị thấy đó, vấn đề khá phức hợp, và đây là những chỗ chốt của vấn đề. Bây giờ mời các anh chị đi sâu làm rõ hơn các cấu trúc này.

Xin cảm ơn trước các anh chị!”
—-
Hội trường im ắng rụt rè hơi lâu.

Ông Tình đầy kinh nghiệm đã vui vẻ đứng lên.

“Xin mời các anh chị em sang giải lao bên sảnh  lớn. Bên đó càfê, trà nóng  và bánh kẹo đã sẵn sàng cho quí vị. Đừng quên thảo luận khoa học ở hành lang không kém quan trọng đâu nhé!”.

Cả hội trường vui vẻ.

Ra đến hành lang, ông Tình rủ rỉ với ông Đô “cái này tôi đã nhìn trước phương án B ạ”.

Ông Đô mỉm cười “sau giải lao, nếu anh chị em chưa sôi nổi thảo luận được, thì phương án C là thế này,  ta chuyển sang luôn phần thảo luận ứng dụng bộ ba khái niệm lãnh đạo, quản lý và làm chủ trong lĩnh vực nữ quyền. Môn ứng dụng thì anh chị em ta giỏi lắm”.

Tác giả