Ý kiến của Lê Đăng Doanh

Tia Sáng 15 tuổi, một mốc đáng ghi nhớ của một tiếng nói dũng cảm, trung thực, luôn nặng với đất nước.

Mười năm năm qua trước sức ép nhiều phía, cả vật chất lẫn tinh thần, Tia Sáng vẫn không muốn tự đánh mất mình bằng cách đi vào con đường thương mại hóa, đáp ứng những thị hiếu tầm thường và thói xu thời, tâng bốc rẻ tiền. Tia Sáng tiếp tục tự trung thành với tôn chỉ, mục đích của chính mình đặt ra từ đầu là một diễn đàn rộng mở của trí thức trong nước và ngoài nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật nhằm đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước và chấn hưng dân tộc. Và dù Tia Sáng luôn thăm dò giới hạn của nghệ thuật có thể trong một cuộc chơi không rõ luật chơi, Tia Sáng đã không ít lần tự làm khó cho mình: chịu nhắc nhở, quở trách về những điều được gọi là “quá đà”, để mỗi số của Tia Sáng là một sự gửi gắm của biết bao nỗi niềm giữa hai hàng chữ. Những điều đã viết ra và được in và những điều chưa được nói ra mà người đọc tinh tế sẽ hiểu ra những điều cần phải hướng tới.

Tia Sáng đã được đọc ở trong Nam và ngoài Bắc và Tia Sáng được truyền tay nhau đọc ở nước ngoài.

Tia Sáng chịu ơn biết bao nhiêu bạn bè, độc giả đã góp bài, phê phán, nhắc nhở, động viên  một cách chân thành, giúp đỡ nhiều mặt để tồn tại được đến nay.

Nhưng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đất nước đang đứng trước những vận hội và thách thức to lớn, người đọc đang đề ra những yêu cầu ngày càng cao hơn và mong đợi ở Tia Sáng ngày càng có chất lượng hơn.

TS Lê Đăng Doanh
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]