TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Diễn đàn

Tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc nhân sinh.

Cứu cánh của kinh tế là góp phần tạo dựng hạnh phúc cho cõi nhân sinh thông qua sự tăng trưởng của xã hội, nhưng động lực thúc đẩy tăng trưởng ấy chỉ có thể thật sự lớn mạnh nếu bản thân tiến trình ...

12/01/2006 15:44 -

Trí thức là trí thức – Cán bộ là cán bộ

Cần một cuộc cách mạng đau đớn, quyết liệt trong đào tạo và sử dụng trí thức. Trí thức thực là trí thức- cán bộ thực là cán bộ, ai vào việc nấy độc lập sáng tạo mới mong kinh tế, văn hóa nước nhà ...

11/01/2006 22:46 -

Về thời đại khởi nghiệp của Doanh nhân

Từ một “Nhà nước quản lý toàn diện”, Việt Nam đã bước sang giai đoạn “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, và như một quy luật khách quan, sẽ tiến dần đến “dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Trong bối cảnh thế ...

10/01/2006 15:44 -

Trên đường đi tới

Phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật giải phóng con người khỏi bao nhiêu cực nhọc, khó khăn, không ai không biết và chắc chắn không ai phản đối. Đấy là tất yếu. Mà hàng chục tỷ người trên ...

09/01/2006 15:45 -

6 kiến nghị về đào tạo Tiến sĩ

Trong khi dư luận báo chí và những người hiểu biết cảnh báo về sự lạm phát về văn bằng tiến sĩ, thì những người có trách nhiệm của nhà nước vẫn tiếp tục đưa ra mục tiêu thiếu căn cứ khoa học (cho đến ...

08/01/2006 15:45 -

Công bằng thương mại cho tất cả

Cách đây hơn ba năm, trong cuốn “Toàn cầu hóa và những người bất mãn nó”*, viết ngay sau khi ông rời ghế Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, Stiglitz đã làm sôi nổi dư luận với những chỉ trích Quỹ ...

07/01/2006 15:46 -

Vài cảm nhận về thời đại

Những đặc trưng lớn của thời đại này là gì? Dòng chảy của lịch sử sẽ đi về đâu và vị trí của trí thức trẻ Việt Nam trong dòng chảy chung ấy thế nào? Bài viết này mong góp một số ý kiến có tính cá ...

06/01/2006 15:46 -

Những điều có thể học từ hệ thống giáo dục đại học tại Mỹ

Bài viết này tập trung trình bày những cái tinh túy nhất mà tôi quan sát được ở những trường học có chất lượng cao tại Mỹ - những điều có thể áp dụng trực tiếp cho đổi mới giáo dục tại Việt Nam. Vì ...

05/01/2006 22:36 -

Vẫn là chuyện nuôi dưỡng con người

Những ngày cuối cùng của năm 2005 lùi vào phía sau để lại dư vị đắng tai ác của vụ bán độ bóng đá. Giờ đây, việc xử phạt nghiêm khắc số cầu thủ bán độ là cần nhưng cần hơn gấp nhiều lần là phải chỉ ...

04/01/2006 22:35 -

Văn hóa đối thoại

Với đà phát triển tăng tốc của "toàn cầu hóa" đối thoại đã vượt khỏi giới hạn một kỹ năng và trở thành một phạm trù mới của đạo đức.

03/01/2006 22:33 -