TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021

Diễn đàn

Đột phá phát triển thị trường công nghệ đi liền với thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

LTS: Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XI, Thủ tướng Phan Văn Khải đã trình bày Báo cáo của Chính phủ: “Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn”.

05/11/2005 11:01 -

Điều gì quí vị tin là có thật nhưng không thể chứng minh được?

Có rất nhiều lý do để chúng ta tin rằng vũ trụ là vô hạn. Nhưng nếu như vậy thì nó phải chứa một số vô hạn các vùng có cùng kích thước với những vùng vũ trụ mà chúng ta đã quan sát được (với thời ...

04/11/2005 11:04 -