TiaSang
Thứ 5, Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Diễn đàn

Yêu cầu hàng đầu của hoạt động khoa học

Hồi giáo sư Tạ Quang Bửu còn sống, nhưng đã thôi làm Bộ trưởng Bộ Đại học, tôi được ở một khóa Quốc hội và ở trong Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa ấy cùng với ông. Một lần, Ủy ban đó, thực ...

24/11/2005 09:25 -

Tản mạn về dự luật Sở hữu trí tuệ

Bảo hộ tác quyền và sở hữu kỹ nghệ đã trở thành một triết lí được tiêu chuẩn hóa bởi rất nhiều văn bản pháp lí quốc tế. Dựa trên những cam kết quốc tế đó, người soạn luật sở hữu trí tuệ nước ta đang ...

23/11/2005 09:30 -

Có cần đổi mới tư duy về mục tiêu tăng trưởng?

Dư địa để nâng cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam còn rất lớn. Nhưng để tận dụng dư địa đó, chắc chắn không phải bằng cách cứ chăm chăm vào mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn hàng năm, mà có ...

22/11/2005 16:06 -

Điều gì quí vị tin là có thật nhưng không thể chứng minh được?

“Điều gì quí vị tin là có thật nhưng không thể chứng minh được?” (What do you believe is true even though you cannot prouve it?). Những ý kiến dưới đây là của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ...

09/11/2005 10:47 -

Vượt đèn đỏ...

Tôi đã lẩn mẩn phỏng vấn những người đi nước ngoài mà tôi biết với một câu hỏi duy nhất trong vòng một năm nay: "Ông (bà)đã bao giờ thấy người nước ngoài vượt đèn đỏ chưa?". Cho đến bây giờ tất cả ...

08/11/2005 10:57 -

Thể chế hóa quyền được Thông tin

Tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Các cơ quan Nhà nước phải tôn trọng quyền được thông tin của dân, bảo đảm cho báo chí tiếp xúc được với các hoạt động của mình. ...

07/11/2005 10:56 -

JARED DIAMOND- Nhà sinh học và địa chất học, tác giả cuốn “Collapse” (tạm dịch: Sụp đổ)

Khi nào con người kết thúc các đợt chinh phục của mình trên toàn thế giới? Tôi có thể mường tượng được điều này nhưng vẫn chưa thể chứng minh được nó. Con người đầu tiên đã khám phá ra Châu Úc rồi ...

06/11/2005 11:00 -

Đột phá phát triển thị trường công nghệ đi liền với thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

LTS: Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XI, Thủ tướng Phan Văn Khải đã trình bày Báo cáo của Chính phủ: “Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn”.

05/11/2005 11:01 -

Điều gì quí vị tin là có thật nhưng không thể chứng minh được?

Có rất nhiều lý do để chúng ta tin rằng vũ trụ là vô hạn. Nhưng nếu như vậy thì nó phải chứa một số vô hạn các vùng có cùng kích thước với những vùng vũ trụ mà chúng ta đã quan sát được (với thời ...

04/11/2005 11:04 -