20 năm, Đan Mạch hỗ trợ ngành thủy sản Việt Nam hơn 80 triệu USD

Từ năm 1993 đến nay, Đan Mạch đã hỗ trợ gần 82 triệu USD để giúp ngành thủy sản Việt Nam nâng cao năng lực quản lý khai thác thủy sản, năng lực sau thu hoạch và marketing.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PT Nông thôn, hỗ trợ của Đan Mạch được chia thành hai giai đoạn, nếu giai đoạn đầu (1993-2005) tập trung vào các vấn đề như tăng cường năng lực quản lý hành chính ngành thuỷ sản; hỗ trợ nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn; cải thiện chất lượng và xuất khẩu thuỷ sản, thì giai đoạn hai tập trung vào các vấn đề như tăng cường năng lực quản lý hành chính thủy sản, năng lực quản lý khai thác thủy sản, năng lực sau thu hoạch và marketing…

Hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình hỗ trợ là bộ phận dân cư nghèo ở nông thôn tham gia hoạt động nghề cá. Trong 6 năm, t2006-2012, chương trình đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho hơn 75 nghìn hộ nghèo, báo cáo của Tổng cục Thủy sản cho biết.

Được biết, năm 1993, Đan Mạch bắt đầu đưa Việt Nam vào danh sách nhận viện trợ thường xuyên và tổng viện trợ không hoàn lại của Đan Mạch cho Việt Nam đến nay đạt gần 800 triệu USD. Hiện nay mỗi năm Đan Mạch viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng trên 60 triệu USD.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]