Cần tổ chức giải thưởng VIFOTEC hằng năm

Giải thưởng của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) cần được tổ chức hằng năm, thay vì ba năm một lần, để tôn vinh các nhà khoa học có nhiều sáng tạo cũng như tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học được khen thưởng kịp thời, tạo động lực tiếp tục sáng tạo, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân.

Hội nghị Hội đồng bảo trợ Quỹ Vifotec nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên họp thứ nhất vào ngày 9/7 tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời là Chủ tịch danh dự Quỹ Vifotec, đã nhấn mạnh, giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, thường gọi là giải VIFOTEC, có ý nghĩa tôn vinh các nhà khoa học có công trình mang giá trị lớn, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, qua đó góp phần gia tăng số lượng người nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng lao động trí thức. Vì vậy, giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam cần được tổ chức hằng năm để tôn vinh các nhà khoa học có nhiều sáng tạo cũng như tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học được khen thưởng kịp thời, tạo động lực tiếp tục sáng tạo.

Hiện tại, theo Nghị định 78/2014/ND-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN, thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới ba năm một lần đối với giải thưởng lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước. Do quãng thời gian ba năm mới tổ chức tôn vinh các hoạt động đổi mới sáng tạo, Quỹ Vifotec cần kiến nghị với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính xem xét cơ chế đặc thù để được phép tổ chức Giải thưởng hằng năm. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, Ban tổ chức giải thưởng nên mở rộng thêm các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, khoa học xã hội để ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học lĩnh vực này… Quỹ cũng nên thành lập Mạng lưới các phòng thí nghiệm hỗ trợ sáng tạo để tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có ở các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước.

Để điều hành hoạt động của Quỹ Vifotec được tốt hơn, Hội đồng bảo trợ Quỹ sẽ đề ra chủ trương, phương hướng hoạt động của Quỹ; ra quyết định các biện pháp huy động nhằm tăng nguồn vốn của Quỹ; lựa chọn các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ, giúp đỡ, các giải pháp kỹ thuật áp dụng để có kế hoạch giúp đỡ.

Hội đồng bảo trợ gồm 22 thành viên do ông Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch danh dự, GS. TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Ban Thư ký giúp đỡ Hội đồng bảo trợ gồm 10 thành viên do luật sư Lê Đăng Thọ, Giám đốc Quỹ Vifotec làm trưởng ban.

Nhân dịp này, Quỹ Vifotec và tập đoàn GFS ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, GFS, tập đoàn đầu tư đa ngành với nòng cốt là đầu tư bất động sản, tài chính, xây dựng hạ tầng, năng lượng và thương mại, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sẽ tài trợ bốn tỷ đồng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của Quỹ Vifotec.

Từ năm 1995 đến nay, Quỹ Vifotec đã tổ chức thành công 20 lần Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, trao thưởng cho các công trình thuộc những lĩnh vực công nghệ ưu tiên: sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ vật liệu mới; công nghệ cơ khí và tự động hóa; công nghệ thông tin và viễn thông; công nghệ bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Gần 700 công trình trong số 2.200 công trình tham gia xét duyệt đã được trao tăng giải thưởng, trong đó 100% công trình được ứng dụng trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ. 

 

 

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]