Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 12 bậc

Theo Báo cáo GII-2017 (Global Innovation Index) do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), trường đại học Cornell và Viện nghiên cứu INSTEAD công bố ngày 15/6/2017, Việt Nam được xếp hạng thứ 47/127 vượt 12 bậc so với 2016 (xếp thứ 59). Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay.

Vũ Duy Thức (trái), đồng sáng lập Ohmnilabs, với sản phẩm robot trợ lý giúp những người ở xa có thể liên lạc và cùng sinh hoạt với nhau. Nguồn: Ohmnilabs

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đã vươn lên xếp hạng thứ nhất nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp (năm 2016 xếp vị trí số 3), xếp thứ 9 khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại dương. WIPO đánh giá Việt Nam có thế mạnh về bảy yếu tố: đầu ra tri thức và công nghệ; chỉ số phức tạp/đa dạng của thị trường; chỉ số phức tạp/đa dạng kinh doanh; chỉ số đầu ra sáng tạo và chỉ số tăng trưởng đầu tư cho giáo dục…

Đây là một trong những kết quả bước đầu Việt Nam đạt được khi thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh mà Bộ KH&CN được Chính phủ giao làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, sử dụng báo cáo hằng năm về GII để thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2020, các chỉ số ĐMST đạt trung bình ASEAN 5, tức là đứng sau Singapore, Malaysia và đứng trên Thái Lan và một nước Đông Nam Á khác.

Tác giả