Điều kiện nhận tài trợ từ Quỹ hỗ trợ Đổi mới công nghệ của Thụy Sĩ

Ngày 18/7/2013, tại hội thảo “Đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam “tổ chức ở Cần Thơ, bà Brigette Bruhin, Tổng giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển kinh tế Thụy Sĩ tại Việt Nam, đã giới thiệu các điều kiện, tiêu chí để doanh nghiệp Việt Nam có thể nhận hỗ trợ với khẳng định “Khi doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, chẳng hạn giảm được 30% chất thải, thì chúng tôi sẽ trả thưởng 25%”.

Thành lập từ năm 1998 tại INEST, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, trong khuôn khổ dự án VIE/96/063 do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ thông qua UNIDO chương trình này đã phổ biến rộng rãi khái niệm sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả và công nghệ thân thiện môi trường, biết cách tiếp cận các nguồn tài chính để đổi mới công nghệ, thúc đẩy đầu tư trung và dài hạn vào công nghệ sạch hơn, xử lý giảm chất thải ra môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Lê Hằng, điều phối viên Quỹ ủy thác tín dụng xanh, Trung tâm sản xuất sạch hơn của Việt Nam (VNCPC), giải thích: Các công ty đang hoạt động, có ít nhất 51% sở hữu trong nước, độc lập với các công ty quốc tế (không phải là một phần của công ty đa quốc gia) thuộc các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại: nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị, vui chơi giải trí, tòa nhà văn phòng, giặt ủi, nhuộm… muốn thay đổi phương thức sản xuất, đầu tư mới thiết bị… đều có thể tiếp cận quỹ này.

Hiện nay cơ quan thẩm định của Quỹ đã nhận 60 hồ sơ, trong đó 40 hồ sơ đủ điều kiện sàng lọc ban đầu, 30 dự án được phê duyệt kỹ thuật, 12 dự án đã giải ngân. 7 dự án đã hoàn tất việc trả thưởng. Phí thẩm định của cơ quan điều phối (Trung tâm sản xuất sạch hơn) là 2-4% tổng giá trị tín dụng. Thời gian xem xét trung bình 75 ngày và thời gian triển khai đầu tư trong 3-6 tháng.

Quy mô tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp là từ 10.000 đến 1 triệu đô la Mỹ, tối đa là 3 triệu đô la Mỹ  cho những dự án phân bổ đầu tư tốt và tạo tác động rộng hơn. 

Tác giả