Doanh nhân tinh gọn

Nếu ai đó còn đang nghi ngờ về việc khởi nghiệp tinh gọn sẽ thay đổi doanh nghiệp mình như thế nào, thì quyển sách “The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets” (tạm dịch: Doanh nhân tinh gọn: Làm thế nào để những doanh nhân có tầm nhìn sáng tạo sản phẩm, đổi mới sáng tạo thành công doanh nghiệp và thay đổi thị trường) của Brant Cooper  và Patrick Vlaskovits chỉ ra rằng hơn bao giờ hết bạn cần quan tâm đến khởi nghiệp tinh gọn và cách tiếp cận của nó.

Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế mà cái bạn bán và được trả tiền không phải là sản phẩm dịch vụ đơn thuần mà là giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng. Chính vì vậy, sáng tạo giá trị trở thành trọng tâm của quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ và doanh nghiệp. Muốn sáng tạo giá trị quá trình diễn ra không thể bỏ qua phân khúc thị trường, những vấn đề của phân khúc thị trường đó, giải pháp của bạn và sự cảm nhận của khách hàng về giá trị mang lại.

Tuy vậy, để dẫn dắt một doanh nghiệp khởi nghiệp với đầy rẫy khó khăn tìm ra lối đi trong việc thử nghiệm sản phẩm và tìm kiếm khách hàng, người chủ doanh nghiệp phải xây dựng được tầm nhìn về vấn đề này. Đó là lý do cuốn sách có tên là Doanh nhân tinh gọn. Nhiều người cho rằng “tầm nhìn” là thứ không thể dạy được và là tố chất bẩm sinh của mỗi người. Cuốn sách đã đi ngược lại quan niệm đó, và đưa ra từng bước để giúp một người đang trong trạng thái mơ hồ cũng có thể tự xây dựng tầm nhìn và chiến thuật của mình nếu suy nghĩ và thực hành theo một cách nghiêm túc.

Giới thiệu nhiều cách tiếp cận khác nhau về mô hình kinh doanh trong quá trình khởi nghiệp, bắt đầu từ sản phẩm dịch vụ, hay từ vấn đề của khách hàng, từ phân khúc khách hàng v..v cuốn sách chỉ ra: Không quan trọng bạn bắt đầu từ đâu mà là bạn có chú trọng vào những vấn đề cốt lõi của một mô hình kinh doanh bao gồm những vấn đề của khách hàng, phân khúc thị trường, công nghệ để từ đó có những sản phẩm mang giá trị mà khách hàng chấp nhận hay không. Với logic này, năm chương của cuốn sách tập trung vào giải quyết những câu hỏi: làm thế nào để từng bước định hình và xây dựng tầm nhìn trong kỷ nguyên sáng tạo giá trị; làm thế nào để từng bước định hình phân khúc thị trường, xây dựng và sáng tạo giá trị, thử nghiệm và kiểm chứng thị trường với những khái niệm rất thực tiễn và hữu ích về phễu bán hàng (công cụ đo lường hiệu quả việc chuyển hóa trải nghiệm của khách hàng theo từng bước nhận) để từ đó lặp lại quy trình nhằm liên tục sáng tạo giá trị (vòng lặp giá trị). Chương 6 tóm gọn lại hành trình của khởi nghiệp tinh gọn với năm pha chính (1) Ý tưởng (2) Xây dựng sản phẩm mẫu thử với tính năng tối thiểu (MVP) (3) Phễu bán hàng (4) Đa phễu (5) Xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững  

Được minh họa bằng những hình vẽ sống động, những công cụ được thể hiện bằng hình ảnh một cách dễ hiểu dễ thực hành, kèm theo đó là các trường hợp nghiên cứu công phu, cuốn sách thực sự là một lựa chọn tốt cho các bạn trẻ khởi nghiệp, những doanh nghiệp đang tìm cách đổi mới chính mình và sáng tạo những giá trị mới cho khách hàng để tồn tại và phát triển bền vững.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]