IAEA đánh giá sự phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Uganda

Một nhóm chuyên gia Đánh giá Cơ sở Hạ tầng Hạt nhân Tích hợp (INIR) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa kết thúc nhiệm vụ kéo dài 8 ngày tới Uganda để xem xét phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước cho một chương trình điện hạt nhân.

Nhóm INIR bao gồm 4 chuyên gia quốc tế đến từ Algeria, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, cũng với 7 nhân viên của IAEA cùng xem xét tình trạng của 19 vấn đề cơ sở hạ tầng hạt nhân ở Uganda bằng cách áp dụng Giai đoạn 1 trong tài liệu Phương pháp tiếp cận các mốc quan trọng của IAEA. Bộ Năng lượng và Phát triển Khoáng sản (MEMD) của Uganda chủ trì theo yêu cầu của chính phủ.
Nhóm nghiên cứu kết luận Chính phủ Uganda cam kết phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho điện hạt nhân theo cách tiếp cận phối hợp với tất cả các bên liên quan. Uganda đã soạn thảo chính sách năng lượng bao gồm năng lượng hạt nhân và thành lập Tổ chức thực hiện các chương trình năng lượng hạt nhân (NEPIO). NEPIO sẽ điều phối các nỗ lực giữa các tổ chức và cá nhân có vai trò trong quá trình này. NEPIO của Uganda đã hoàn thành một số nghiên cứu về các vấn đề cơ sở hạ tầng khác nhau và soạn thảo Lộ trình điện hạt nhân cho Uganda nhằm đưa ra các khuyến nghị cho các quyết định quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng của điện hạt nhân trong tương lai ngắn, trung và dài hạn.
Nhóm INIR đã đưa ra các khuyến nghị và đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ Uganda đạt được tiến bộ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân và sẵn sàng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong nước. Trước chuyến công tác, Uganda đã đệ trình một báo cáo tự đánh giá và các tài liệu hỗ trợ về tất cả các vấn đề cơ sở hạ tầng cho IAEA.
Ông Mehmet Ceyhan chuyên gia đến từ IAEA cho biết: “Nhiệm vụ INIR được thực hiện trong bầu không khí hợp tác, cởi mở với sự tham gia của các bộ, ban, ngành khác nhau cũng như người dân đến từ các khu vực lân cận gần địa điểm đặt nhà máy điện hạt nhân. Khi Uganda chuẩn bị dùng năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, điều quan trọng là Chính phủ phải tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và hòa bình”.
Nhóm INIR nhấn mạnh các lĩnh vực mà các hành động tiếp theo sẽ mang lại lợi ích cho Uganda đồng thời chỉ ra rằng “Lộ trình điện hạt nhân cho Uganda” cần được cập nhật và hoàn thiện bằng cách thực hiện các nghiên cứu sâu hơn nhằm tạo cơ sở cho các quyết định và cam kết cho chương trình điện hạt nhân. Nhóm nghiên cứu cũng xác định các thông lệ tốt sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia khác đang phát triển điện hạt nhân.
Hoan nghênh kết quả của nhiệm vụ, Tiến sĩ Ruth Nankabirwa Ssentamu, Bộ trưởng Bộ Phát triển Năng lượng và Khoáng sản cho biết: “Chính phủ Uganda nhận thức rõ tầm quan trọng của năng lượng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nhằm cải thiện cuộc sống của người dân. Điện hạt nhân dự kiến ​​sẽ đóng góp vào hỗn hợp điện vào năm 2031. Khi đất nước thực hiện Kế hoạch Phát triển Quốc gia III, Chính phủ đã chủ động đánh giá mức độ sẵn sàng đối với việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên bằng cách sử dụng Phương pháp Tiếp cận Các mốc quan trọng của IAEA. Nhiệm vụ Đánh giá Cơ sở Hạ tầng Hạt nhân Tích hợp này sẽ hỗ trợ Uganda xem xét hiện địa điểm phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân và hỗ trợ xác định những khu vực cần phải làm việc thêm”.
Trần Thiện Phương Anh tổng hợp
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]