Khóa học ĐMST dành riêng cho Việt Nam ở Israel

Nhận thấy nhu cầu học tập mô hình và chính sách khuyến khích khởi nghiệp tại Israel của Việt Nam là rất lớn nên Bộ Ngoại giao Israel và Đại sứ quán Israel ở Việt Nam quyết định tổ chức một khóa học khởi nghiệp chỉ dành riêng cho học viên Việt nam từ 20 đến 29/12/2015 tại Trung tâm đào tạo quốc Golda Meir, MCTC, Haifa, Israel.

Đây là khóa học được tổ chức lần đầu cho Việt Nam. Tham gia khóa học này, học viên sẽ được Bộ Ngoại giao Israel đài thọ toàn bộ học phí, ăn ở đi lại tại Israel. Học viên chỉ phải tự trả tiền vé máy bay.

Đối tượng có thể tham gia: đại diện của các doanh nghiệp, các chuyên gia giảng viên đến từ các trường kinh tế, các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế.

Ứn viên phải đáp ứng các yêu cầu như có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc, thông thạo tiếng Anh. Số lượng học viên của khóa học dự kiến từ 25 đến 30 người.

Hồ sơ gửi về mashav@hanoi.mfa.gov.il, các ứng viên tiềm năng sẽ được mời phỏng vấn.

Để biết thêm thông tin có thể truy cập: https://embassies.gov.il/hanoi/StudyinginIsrael/MASHAV/Pages/MASHAV2015.aspx

Tác giả