Tác động tiềm tàng của xe điện đối với nền kinh tế xanh

Nếu bạn muốn biết tác động tiềm tàng của xe điện trên nền kinh tế xanh và tìm hiểu thêm về khả năng tương tác giữa các hệ thống tích hợp và nguồn điện của chúng, thì có thể tham khảo Sách trắng cập nhật về chủ đề này.


Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Dự án COTEVOS do EU tài trợ đã hoàn thành và nhóm nghiên cứu vừa cập nhật Sách trắng về Cơ hội kinh doanh và Đánh giá khả năng tương tác cho tích hợp pin nhiên liệu EV. Sách trắng COTEVOS xem xét hai khía cạnh chi tiết: một mặt là rất nhiều ưu điểm và cơ hội thương mại phi thường được cung cấp bởi xe điện và mặt khác là thách thức lớn mà chúng thể hiện cho cơ sở hạ tầng của mạng lưới phân phối điện. Việc áp dụng rộng rãi các loại xe điện phụ thuộc vào khả năng giải quyết các vấn đề về khả năng tương tác. 

Khả năng tương tác sẽ cho phép các hệ thống khác nhau, bất kể nhà cung cấp nào, trao đổi thông tin và thực hiện các hoạt động mong muốn, qua đó đơn giản hóa việc giao tiếp và loại bỏ các chướng ngại. Năng lực này, trong lĩnh vực xe điện và hệ thống điện, là một trong những chủ đề chính được đề cập. Trong sách cũng trình bày các công nghệ cần thiết, mô hình kinh doanh tiềm năng và kiến trúc hệ thống của xe điện; cung cấp một lịch trình đánh giá cho khả năng tương tác và phát triển thử nghiệm, và cung cấp cho ngành công nghiệp các phương pháp hay nhất cung cấp thông tin giá trị về tương lai phát triển xe điện.

Dự án COTEVOS đề cập đến các chủ đề như phạm vi rộng các quy trình tính phí, hạn chế về độ ổn định mạng và nhu cầu tiêu dùng, sự ra đời của một thị trường châu Âu cho xe điện mới và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các nhà cung cấp năng lượng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tính linh động trên quy mô châu Âu, dự án COTEVOS đã áp dụng phương pháp thử nghiệm chung để đánh giá sự tuân thủ và khả năng tương tác để khám phá thêm khái niệm về một thử nghiệm thiết bị.

Tính linh hoạt là khả thi để vận tải ở châu Âu hiệu quả hơn và ít gây ô nhiễm hơn. Trong năm 2015, việc bán xe điện đạt mốc quan trọng với thị phần 1%. Doanh thu tăng gấp đôi trong năm 2015 và Giao thông và Môi trường báo cáo rằng 500.000 xe điện đã được bán cho đến cuối năm 2016. Tuy nhiên, mặc dù châu Âu là thị trường lớn thứ hai thế giới về xe điện và doanh số bán hàng là đáng kể ở Na Uy và ở Hà Lan, nhưng không có thị trường duy nhất cho các sản phẩm này ở châu Âu. Điều này có nghĩa là không có cơ sở hạ tầng bán hàng và tính phí phổ biến ở hầu hết các quốc gia EU. Tình trạng này phải thay đổi nếu châu Âu muốn cạnh tranh với Trung Quốc. Để giúp đảo ngược tình hình, COTEVOS đã tập hợp các đối tác từ các quốc gia và các ngành khác nhau để cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chính như tương tác giữa hạ tầng mạng và phương tiện, và độ tin cậy của mạng. Chín quốc gia tham gia dự án, với 11 đối tác từ một số tổ chức nghiên cứu lớn nhất châu Âu. 

Phùng Anh Tiến dịch
Nguồn: Techno-science.net

Tác giả