Tài trợ 50 triệu USD phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (Tiểu chương trình) tại Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 nhằm duy trì và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và bền vững tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng kinh phí tài trợ cho tiểu chương trình là 50.000.000 USD và vay vốn từ Ngân hàng phát triển châu Á.

Tiểu chương trình được thực hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò là cơ quan chủ quản.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị kỹ thuật theo chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất sẽ được nhận hỗ trợ từ dự án của chính phủ là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)cụ thể như sau:

 

Quy mô

 Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp

nhỏ

Doanh nghiệp

vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người

Ngoài tiểu chương trình trên, Quỹ phát triển Khoa học công nghệ quốc gia hàng năm cũng sẽ dành một phần kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đổi mới nâng cao năng lực công nghệ.

Ngoài ra Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thành lập vườn ươm doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ có thời hạn doanh nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thành lập “cơ sở ươm tạo công nghệ” và “cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ”.

Nguồn: Theo Quyết định 1201/QĐ-TTg và moj.gov.vn

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]