Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4).

Kỹ sư của MimosaTEK, startup cung cấp giải pháp IoT trong nông nghiệp, đang lắp thiết bị cảm nhận nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng của cây trong một nhà kính. Ảnh: MimosaTEK

Theo chỉ thị, để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra những giải pháp thiết thực có thể tận dụng tối đa các lợi thế và giảm thiểu những tác động tiêu cực của CMCN 4 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ của Bộ KH&CN là:

1. Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai có kết quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016.

2. Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hệ Tri thức Việt số hóa” trong Quý II năm 2017.

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình KH&CN quốc gia về Toán học, Vật lý, Khoa học cơ bản; các chương trình Đổi mới công nghệ, Phát triển công nghệ cao, Sản phẩm quốc gia, Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Công nghiệp sinh học….

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về CMCN 4.

Các Bộ Công Thương, NN&PTNT, GTVT; Xây dựng; VHTTDL phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017 để xem xét, chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển.

Tác giả