Xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm

Bộ KH&CN có trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong công văn số 381/VPCP-PL.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ KH&CN, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như các quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Đồng thời, Bộ KH&CN nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]