Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tiếp nhận trường ĐH KH&CN Hà Nội

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ bàn giao trường Đại học KH&CN Hà Nội về Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Ngày 18/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trực tiếp quản lý trường Đại học KH&CN Hà Nội.

Dự án thành lập trường Đại học KH&CN Hà Nội bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp cùng liên minh các trường đại học Pháp (được phê duyệt ngày 25/4/2011), đã đạt được kết quả khả quan, khẳng định chủ trương đúng đắn phát triển trường đại học mô hình mới theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quy chế tổ chức hoạt động đặc thù và quy chế tài chính đặc thù cho trường. Trường được tự chủ cao trong tất cả các mặt hoạt động, cơ chế quản trị đại học tiên tiến, trong đó, vai trò quan trọng của Hội đồng trường quyết định định hướng chiến lược. Chương trình đào tạo theo các nước tiên tiến, đào tạo cán bộ theo chiều sâu, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ. Đến nay, giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển theo mô hình mới thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cơ bản đã hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng nhà trường đã bắt đầu đi vào nề nếp, ổn định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ghi nhận sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đối với trường Đại họcKH&CN Hà Nội từ ngày trường được thành lập đến nay. Cụ thể, Viện đã cử cán bộ tham gia quản lý, giảng dạy; hỗ trợ cơ sở vật chất, môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu; xây dựng các đối tác hợp tác quốc tế… Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, Viện quản lý trực tiếp trường Đại học KH&CN Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho trường trong giai đoạn phát triển chuyên môn.

Về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ông Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện khẳng định: Viện sẽ tiếp tục dành điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và giảng viên cho nhà trường, đó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, trường Đại học KH&CN Hà Nội tiếp tục được xây dựng theo định hướng đề cao nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự do học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Vien-Han-lam-KHCN-Viet-Nam-tiep-nhan-Truong-DH-KHCN-Ha-Noi/252393.vgp

Tác giả