Bản phim siêu dẫn

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu thành công một loại phim cực mỏng, có thể được chèn vào giữa một thiết bị siêu dẫn.

Nhà vật lý học Ivan Bozovic thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven cho biết loại phim này có khả năng chịu nhiệt khá cao, với độ dày mỏng hơn 1 nanometer (bằng một phần tỉ của mét). Không giống như các loại dây dẫn điện khác, phim siêu dẫn không hề cản trở sự lưu thông của dòng điện và do đó tránh tình trạng quá nóng thường xảy ra ở các dây dẫn thông thường. Đây là một phát hiện có thể dẫn đến việc cho ra đời dòng thiết bị điện tử xử lý nhanh nhạy mà lại tiết kiệm năng lượng. 

Tác giả