Các nhà khoa học nghiên cứu quá trình nói.

Sử dụng công nghệ đo từ trường sinh ra do hoạt động của các neuron trong bộ não, các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington nói rằng họ đã tìm thấy điều gì đó có vẻ như là một sự liên hệ giữa các vùng nghe và nói trong bộ não của những đứa trẻ 6 tháng hoặc 1 năm tuổi. Giáo sư Toshiaki Imada, người đứng đầu nghiên cứu này cho rằng vùng Broca, nằm ở phần trước của bán cầu não trái được kích hoạt dần dần trong suốt những năm đầu đời của đứa trẻ.

“Công nghệ sử dụng từ trường để chụp não đã đo được từ trường sinh ra bởi các neuron khi chúng phát sinh những thông tin cảm giác trong bộ não”, Imada nói.
“Chúng tôi nghĩ rằng mối liên hệ giữa nhận thức và quá trình nói được định hình bởi sự trải nghiệm, và chúng tôi đang cố gắng xác định xem khi nào và làm thế nào mà những đứa trẻ có thể nói được”, đồng tác giả của nghiên cứu, Patricia Kuhl nói.  

Theo http://www.sciencedaily.com

P.V

Tác giả