Chìa khóa hiểu rõ bệnh hiểm nghèo

Giáo sư y học tế bào và phân tử Jamey Marth tại UC San Diego, đã nhận thấy rằng chỉ có 68 cấu trúc phân tử được sử dụng để xây dựng 4 thành phần cơ bản của tế bào: axit nucleic (AND và RNA), protein, polisacarit và lipit.

68 cấu trúc phân tử này cung cấp cơ sở cho việc bố trí phân tử hình thành nên toàn bộ sự sống của một tế bào. 2 trong 4 thành phần tế bào được tạo từ những cấu trúc đó từ quá trình mà gen không thể mã hóa. Hai thành phần tế bào–polisacarit và lipit–có thể nắm giữ chìa khóa khám phá nguồn gốc của nhiều bệnh hiểm nghèo vẫn chưa được hiểu rõ. Marth cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy những trường hợp mà sinh bệnh học của những bệnh kinh niên và phổ biến được quy cho sự thay đổi ở glycome (tập hợp các polisacarit), trong khi không có các thay đổi ở hệ gen hoặc hệ protein”. Ông cũng nhận đỉnh rằng, với tư cách những nhà nghiên cứu y sinh “chúng ta cần bắt đầu trau dồi kiến thức tổng hợp của nhiều bộ môn một cách chính thức và nghiêm túc để có thể lĩnh hội và điều khiến một cách hiệu quả nhất những cơ chế sinh học của sức khỏe và bệnh tật”.

Trà Mi (Theo ScienceDaily)
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]