Có thể có đại dương trên Titan

Các hình ảnh rađa từ tàu thăm dò Cassini-Huygens cho thấy có thể có sự hiện diện của một hồ chứa nước lỏng bên dưới lớp băng dày của Titan, mở ra hy vọng tìm kiếm sự sống bên ngoài Trái đất.

Điều này cũng có nghĩa là trên mặt trăng Titan có hai thành phần cần thiết cho sự sống: nước và các phân tử hữu cơ. “Nếu thông tin này được xác nhận, Titan sẽ là mặt trăng thứ tư ngoài hệ Mặt trời được cho có đại dương ngầm, bên cạnh 3 mặt trăng của sao Mộc là Ganymede, Callisto và Europa”, các nhà khoa học Trường ĐH Johns Hopkins cho biết. 

M.Anh

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]