Đan Mạch lập kỷ lục thế giới về năng lượng gió

Đan Mạch là đất nước đầu tiên trong lịch sử đã đạt mức sản xuất 50% điện năng từ năng lượng gió trong suốt một tháng qua. 

Theo những thống kê mới nhất, các tua-bin gió tại Đan Mạch đã sản xuất 57,4% điện năng cho cả nước trong tháng 12/2013.

Năm 2013 cũng là một năm kỷ lục của ngành sản xuất năng lượng gió ở Đan Mạch với 33,8% điện năng tiêu thụ tại đất nước này đến từ các tua-bin gió. Và đây là lần đầu tiên một quốc gia trên thế giới đã đạt mức 1/3 điện năng tiêu thụ từ tua-bin gió.

Chỉ trong một ngày, ngày 21/12/2013, các tua-bin gió ở Đan Mạch sản xuất vượt số điện năng tiêu dùng của cả quốc gia, tức trên 100%.

“Đất nước Đan Mạch đã phát triển kỹ năng cạnh tranh và công nghệ độc đáo trong lĩnh vực năng lượng gió. Kỷ lục thế giới mới này là kết quả của những cam kết của chính phủ Đan Mạch trong việc giảm thiểu sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.Trong tương lai, các công ty Đan Mạch và công nghệ Đan Mạch sẽ có thể hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế xanh”, đại sứ Đan Mạch John Nielsen bình luận. 

Nguồn:
http://www.stateofgreen.com/en/Newsroom/New-World-Record-From-Danish-Wind-Turbines

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]